ដ្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ សំរាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នា ប្រព្រឹត្តតាម។ (ព្រះគម្ពីរ អេភេសូ2:10)

ជាទូទៅរាងកាយរបស់មនុស្សយើងត្រូវការទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទឹកដែលនៅក្នុងរាងកាយ 70% ក្នុងឈាម 83% ក្នុងស្បែក 90% ដូច្នេះមានព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះ
គម្ពីរថា ត្រូវផឹកទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺ២ដបក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយផឹកទឹក បន្តិចម្ដងដូចគ្នា (ព្រះគម្ពីរ អេសេគាល4:11) ទឹក១ដបជា 0.6 លីត្រ ក្នុងរាងកាយត្រូវការ1.8 លីត្រ ក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាល (WHO) បានប្រាប់ថាត្រូវញ៉ាំទឹក 2លីត្រ ក្នុងមួយថ្ងៃ។ តាមរយៈអង្គការ (UNICEF) ហេតុផលការស្លាប់នៃកូនង៉ែតជា 70% គឺជំងឺឆ្លងតាមរយៈទឹកអត់ស្អាត ដូចជាជំងឺរាករុស មានសត្វល្អិត ជំងឺគ្រុនពោះវៀន គឺមានន័យថាស្លាប់ដោយសារទឹកអត់ស្អាត។ យើងត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតដើម្បីសុខភាពល្អ បើយើងមិនផឹកទឹកអោយត្រឹមត្រូវទេ យើងមានសុខភាពមិនសូវល្អ ដូចគ្មានប្រាជ្ញានិង ខ្សោយក្នុងការលូតលាស់ ជាពិសេសសំរាប់ក្មេងៗ បើផឹកទឹកខ្វះខាតការលូតលាស់មិនសូវល្អទេ។ ឆ្នាំ 2014 ក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើការស្រាជ្រាវ ចំពោះ កូនសិស្សចំនួន 3250 នាក់ នៅបឋមសិក្សាមានប្រាំបីកន្លែងក្នុងខេត្ដ សៀមរាប បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យលទ្ធិផលនោះ សាលាមានអណ្ដូងមានអត្រាវត្ដមាន ចូលមកសាលាខ្ពស់ 2.5 ដងជាង
សាលាអត់មានអណ្ដូង ជាពិសេសរដូវក្ដៅដែលខ្វះខាតទឹក អត្រាវត្តមានតិចជាងពេលធម្មតា។ដូច្នេះផ្ទះនៃដំណឹងល្អជួយសំរាប់កុមារាកុមារី នៅសាលាដើម្បីលើកកំពសសុខភាពដល់កុមារ ដូចជាជីកអណ្ដូង និង ដាក់ស្ទែន តភ្ជាប់ទយោចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកដែរ។ (រូបថតបេសកកម្មអណ្ដូងរបស់ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ)

 

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន