ការផ្ដល់ជូនស្បែកជើងៈ សំរាប់កុមារាកុមារីនៅបឋមសិក្សា ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង និងស្រុកស្អាង ខេត្ដកណ្ដាល។

សូមចុចអានអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាន